de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/
https://euro-ubezpieczenia.de/
https://euro-ubezpieczenia.de/
https://euro-ubezpieczenia.de/

Najważniejsze w skrócie x

  • Każda osoba mieszkająca w Niemczech musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne.
  • Nie mając ubezpieczenia zdrowotnego, musisz dołączyć do ubezpieczenia ustawowego (kasy chorych) lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w zależności od tego co wybierzesz.
  • Osoby, które były już ubezpieczone muszą skierować się do poprzedniej kasy chorych
  • Osoby ubezpieczone prywatnie mogą ubezpieczyć się u wybranego przez siebie prywatnego ubezpieczyciela.

Im dłużej czekasz z ubezpieczeniem tym staje się ono droższe: musisz częściowo zapłacić za zaległe składki

 

                                    Jak wypelnic wniosek?

                                                  

Ubezpieczenie


Polaków w Niemczech do pięciu lat

w taryfach BASIC i PROFIUbezpieczenie od 51€

 


Prowadzisz firme w Niemczech?

Szukasz taniego ubezpieczenia?DLA STUDENTA


DIE GESETZLICHE KRANKENKASSE

Najważniejsze w skrócie
KTO MOŻE BYć

 


w kasach chorych

Najważniejsze w skrócieUbezpieczenia w Niemczech


Kara za brakujące

ubezpieczenie zdrowotneKTO MUSI POSIADAĆ UBEZPIECZENIE  ZA GRANICĄ

 


Najważniejsze w skrócie
Kiedy powinienem/powinnam  wykupić to ubezpieczenie?

Działalność gospodarcza w Niemczech

Możesz zawrzeć zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do 5 lat w dowolnym momencie przed przyjazdem do Niemiec. Zawarcie umowy jest również możliwy po przyjeździe. Jeśli ubezpieczenie zostanie wykupione w ciągu 31 dni od wejścia, nie ma okresu oczekiwania.

W późniejszym terminie obowiązuje okres oczekiwania wynoszący 31 dni.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat  to oferta dla osób do 75. roku życia, którzy mają obce obywatelstwo i przebywają czasowo w Niemczech. Jest ono również dostępne, jeśli jesteś obywatelem niemieckim, ale przebywają za granicą przez ponad dwa lata.

Nie podlegają ubezpieczeniu osoby trwale wymagające opieki lub cierpiące na choroby psychiczne, osoby, które do celów życia codziennego wymagają głównie pomocy z zewnątrz lub wykonują pracę za wynagrodzeniem jako sportowiec.

Ponadto ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat nie może być

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Federalnej Niemiec i dla których całkowity okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia zdrowotnego zawartych podczas pobytu obejmuje okres pięciu lat w chwili złożenia wniosku. Ubezpieczyć nie mogą również te osoby, które są ubezpieczone ustawowo w kraju zamieszkania.

Gewerbe bez meldunku

Co tak na prawdę oferuje nasza firma każdej opiekunce osób starszych chcącej założyć własną jednoosobową działalność gospodarczą? Pewnie wiele z Was zadaje sobie to pytanie. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi mówiąc, że: 

Poprzez współpracę z nami dostają Państwo niesamowitą możliwość posiadania własnego biura w naszej firmie, co znacząco ułatwia prowadzenie firmy w Niemczech.

Jak założyć firmę w Niemczech

Dodatkowo mają Państwo niesamowitą możliwość stworzenia własnych profesjonalnych wizytówek oraz pieczęci firmowej, a ponadto strony internetowej prezentującej firmę.


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.