de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/

ZOBACZ WARUNKI WAŻNYCH DODATKÓW ⚠️ >>(KLIKNIJ TU BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ)<<< 84

Dodatkowy pakiet             84

                                                                                           BARDZO WAŻNY DODATEK WEDŁUG NAS

                   ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA (GEWERBE OC)   MUSI BYĆ EXTRA ZAZNACZONY !!!

 

ZOBACZ !!!! W TARYFIE PROFI MASZ SUPER WAŻNE DODATKI:

Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do    2,5 Mio. €

Odpowiedzialność zawodowa           25.000 €     (JEŚLI MASZ GEWERBE, NIE RYZYKUJ)

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

Funkcje

Taryfa BASIC

Taryfa PROFI

Wyjazd- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

 

Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do

1 Mio. €

2,5 Mio. €

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności szkód czynszowych na ubezpieczone wydarzenie do

10.000 €

25.000 €

Uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej

10.000 €

25.000 € 

Deportacja

1.000 €

5.000 €

Utrata kluczy

          __

250 €

Straty finansowe

          __

10.000 €

 

  Odpowiedzialność zawodowa 

          __

25.000 € 

Złe ubezpieczenie długu

          __

10.000 €

Udział własny ubezpieczonego

w przypadku uszkodzenia czynszu i deportacja 20%,

co najmniej 50 €

za uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej 10%,
co najmniej 200 €

z odpowiedzialności zawodowej i

należności

ubezpieczenie awarii

10%,

co najmniej 200 €

w przypadku uszkodzenia czynszu

i deportacja 20%,

co najmniej 50 €

za uszkodzenia w gospodarstwie domowym

rodziny goszczącej 10%,

co najmniej 200 €

z odpowiedzialności zawodowej i

należności

ubezpieczenie awarii 10%,

co najmniej 200 €

Wyjazd- ubezpieczenie wypadkowe

 

 

Suma ubezpieczenia w przypadku niepełnosprawności

(Postęp z ponad 25% niepełnosprawności 350%)

20.000 €

60.000 €

Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci

10.000 €

20.000 €

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci (dla dzieci do 18 lat)

5.000 €

10.000 €

dla kosztów ratowniczych

5.000 €

10.000 €

do chirurgii kosmetycznej

5.000 €

10.000 €

Udział własny ubezpieczonego

nie

nie

Wyjazd-ubezpieczenie bagażu

           __

 

maksymalna suma ubezpieczenia na wypadek utraty bagażu

            __

2.000 €

 

Wyjątki:

   

Kosztowności (futer, biżuterii, przedmiotów z metali szlachetnych, aparatów fotograficznych i kinematograficznych, sprzętu komputerowego, urządzeń komunikacji elektronicznej i rozrywki, w tym akcesoriów)

            __

50% sumy ubezpieczenia

Okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe i telefony komórkowe (telefony samochodowe nie są ubezpieczone), każdy z akcesoriami

Single / family

           __

250 €

Sprzęt do golfa i nurkowania, rowery, każdy z akcesoriami

             __

750 €

Deski Wave, deski surfingowe do żeglarstwa, każda z akcesoriami

 

 

Instrumenty muzyczne z akcesoriami (jeśli są do użytku prywatnego)

           __

250 €

Sprzęt komputerowy i elektroniczne urządzenia komunikacyjne i rozrywkowe z akcesoriami

           __

250 €

Zakupy zastępcze w przypadku przekroczenia czasu dostawy

           __

500 €

Filmy, zdjęcia, dźwięki i nośniki danych

           __

wartość materiału

Udział własny ubezpieczonego

           __

50 € na ubezpieczone wydarzenie

 

Wyjazd-ubezpieczenie awaryjne

 

             __

 

 

Zwrot kosztów podróży do kraju pochodzenia w przypadku choroby członków rodziny

            __

1.000 €

W przypadku przerwy w podróży lub podróży z opóźnionym powrotem (pożyczka na dodatkowe koszty)

   

Choroba, wypadek lub śmierć

 

 

Porwanie

10.000 €

15.000 €

W egzekwowaniu prawa

   

Pomoc w przypadku zatrzymania i groźbie aresztowania (pożyczki)

1.000 €

2.500 €

Pożyczka za kaucją

10.000 €

15.000 €

Utrata środków płatniczych i dokumentów

   

Utrata funduszy podróży (pożyczki)

            __

500 €

Pomoc w utracie kart kredytowych i kart EC lub Maestro

 

 

Utrata dokumentów podróży

 

 

Pomoc przy zmianach / opóźnieniach

 

 

Udział własny ubezpieczonego

nie

nie

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.