de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/

Firma budowlana w Niemczech

Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?

Branża budowlana w Niemczech wciąż się rozwija, a liczba nowych inwestycji jest tak duża, że niemieckie firmy mają problemy ze znalezieniem pracowników i usługodawców. Duży jest również popyt na różnego rodzaju prace remontowe, gdzie szczególnie poszukiwani są wykonawcy z Polski. Jeżeli i Ty planujesz emigrację zawodową do Niemiec i chcesz otworzyć własną firmę budowlaną to zapoznaj się z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

Co musisz wiedzieć o rejestracji firmy budowlanej w Niemczech?

Obywatele Polski, którzy zamierzają prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w Niemczech, najczęściej wybierają tzw. gewerbe czyli samozatrudnienie. By założyć taką firmę należy spełniać następujące warunki:

  1. działalność gospodarcza musi być wykonywana samodzielnie (możliwe jest zatrudnianie pracowników na warunkach ogólnych),
  2. prace muszą być zlecane przez więcej niż jednego zleceniodawcę,
  3. dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą wystarczać na swobodne utrzymanie się i regularne płacenie składek ubezpieczeniowych, które w Niemczech są obowiązkowe dla wszystkich cudzoziemców prowadzących tam działalność gospodarczą,
  4. w przypadku wymaganych zezwoleń – koncesji a takie dotyczą większości zawodów związanych z budowlanką muszą być spełnione jej warunki
  5. działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w wybranej dla lokalizacji firmy Izbie Rzemieślniczej. Każdy przedsiębiorca polski w Niemczech jeszcze przed rejestracją firmy sprawdza, czy zlecenia, jakie będzie wykonywał na terenie Niemiec nie wymagają przypadkiem okazania specjalnego zezwolenia i rejestracji w Izbie Rzemieślniczej. Zgodnie z niemieckim prawem (Handwerksordnung) wykonywanie określonych zawodów np. murarz, malarz, dekarz, stolarz itp. wymaga zezwolenia i dokonania wpisu do oficjalnego rejestru rzemieślników (Handelsrolle), prowadzonego przez właściwą izbę rzemieślniczą, ewentualnie zgłoszenia faktu wykonywania danego zawodu izbie rzemieślniczej (w przypadku zawodów, dla których wpis do rejestru nie jest wymagany).

Co jest potrzebne by założyć własną firmę budowlaną w Niemczech?

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.