de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/

Freistellung jak uzyskać

Zwolnienie z podatku budowlanego polskiej firmy w Niemczech

Jeżeli działamy legalnie w Niemczech jako firma budowlana mamy obowiązek zarejestrować się jako podatnik oraz podatnik VAT. Podatek jest daniną płaconą na rzecz państwa od towarów i usług. Jest to podatek pośredni pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarem lub usług i odprowadza się go od wartości dodanej. O ile podatki prowadząc firmę w Niemczech musimy płacić zawsze, to podatek VAT w Niemczech nie obowiązuje każdej firmy, ale w przypadku firmy budowlanej jest obowiązkowy. Składając wniosek o rejestrację VAT w Niemczech, można od razu również wystąpić o nadanie niemieckiego numeru VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Rejestracja firmy budowlanej do VAT w Niemczech

Wielu przedsiębiorców zaczynających w Niemczech działalność już na starcie musi zdecydować czy chcą być podatnikami VAT. Niektóre branże wręcz narzucają na właścicieli firm obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Tak jest np. z branżą budowlaną gdzie rejestracja podatnika VAT jest obowiązkowa. Niemieckie prawo VAT bazujące na dyrektywie UE dotyczącej podatku VAT zawarte jest w ustawie o podatku obrotowym - Umsatzsteuergesetz. Podatek od towarów i usług VAT to inaczej podatek od wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 19%.

Rejestracja do VAT w Niemczech oznacza konieczność składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz deklarację roczną do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).

Rejestracja podatnika VAT jest szczególnie potrzebna przy usługach budowlanych, aby uniknąć obciążenia 15% podatkiem od usług budowlanych (Bauabzugsteuer). Warunkiem jest wtedy uzyskanie zwolnienia z podatku (Freistellungsbescheinigung ß48b EStG). 

Co to jest Freistellung ?

Freistellung czyli zwolnienie z 15% podatku budowlanego. Podatek od usług budowlanych jest szczególną formą podatku dochodowego, a dokładniej odliczeniem na poczet zobowiązań podatkowych wykonującego usługę budowlaną na terenie Niemiec. Jego celem jest zabezpieczenie zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Podatkowi podlegają usługi budowlane, czyli prace polegające na wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanej, których odbiorcą jest przedsiębiorca. To na nim spoczywa obowiązek zapłaty podatku, który wynosi 15 % wartości usługi. 

Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej. 

Uzyskanie Freistellungsbescheinigung trwa około 1 miesiąca i wydawane jest na czas określony – najpierw 3 miesiące, potem ważne jest rok. Przedsiębiorca, który nie posiada siedziby na terenie Niemiec otrzyma decyzję od niemieckiego urzędu skarbowego zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Bauabzugsteuer, jeżeli wykaże, że wypełnił wszystkie swoje obowiązki podatkowe na terenie Niemiec zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku Bauabzugsteuer jest możliwe także w przypadku, gdy przedsiębiorca nieposiadający siedziby na terenie Niemiec wykaże przed niemieckim urzędem skarbowym, że nie ma do zapłacenia na terenie Niemiec żadnych podatków związanych z prowadzoną działalnością.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.