de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/

System ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech

Jak działa system ubezpieczeń zdrowotnych w DE ? Jak może korzystać z niego Polak?

Tym, co wyróżnia niemiecką służbę zdrowia oraz system ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech to kompleksowość i szeroki wachlarz opcji dostępu do leczenia, także dla Polaków, przebywających w Niemczech. Tym, co odróżnia go szczególnie od polskiego, to możliwość wyboru ubezpieczenia zdrowotnego w państwowej lub prywatnej kasie chorych, w zależności o naszej sytuacji zdrowotnej, finansowej i rodzinnej.

Wybór ubezpieczenia zawsze warto poprzedzić poszerzeniem wiedzy z zakresu ubezpieczeń oraz konsultacją z doradcą ubezpieczeniowym euroKV. Wszystkie konsultacje z naszymi doradcami są zupełnie bezpłatne i niezobowiązujące. A oto garść najważniejszych informacji o niemieckim systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Państwowe kasy chorych i państwowe ubezpieczenie zdrowotne (AOK, BKK, IKK)

Obywatel Polski może się zarejestrować w państwowej kasie chorych w Niemczech tylko w przypadku gdy wcześniej należał do narodowego funduszu zdrowia i opłacał cyklicznie składki na ubezpieczenie. Czy tak było zweryfikuje samodzielnie pracownik kasy chorych do której udasz się z wnioskiem o rejestrację. Jest to w uproszczeniu kontynuacja ubezpieczenia z Polski. Podstawa składki ubezpieczeniowej jest tu wyliczana procentowo od wysokości naszych dochodów. Składka w państwowej kasie chorych jest uzależniona od naszych dochodów – nie ma znaczenia nasz stan zdrowia czy wiek jak ma to miejsce w prywatnej kasie chorych.

W przeciwieństwie do Polski, gdzie mamy tylko jedną państwową kasę chorych, w Niemczech funkcjonuje ponad 100 państwowych kas chorych a wybór jednej z nich jest naszą indywidualną decyzją.

Prywatne kasy chorych (ponad 150 działających na terenie Niemiec) doskonała opcja bez ograniczeń dla Polaków

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech musi spełniać wymogi § 193 Abs. 3 VVG. W odróżnieniu od ubezpieczenia państwowego, w prywatnym każdy członek rodziny posiada odrębną polisę. Główne zasady ubezpieczenia prywatnego. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to alternatywa dla osób, które chcą posiadać lepszy zakres ubezpieczenia od standardowego oraz co istotne - płacić mniej za składki ubezpieczeniowe. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może wykupić każda osoba - składka tutaj jest wyliczana w oparciu o nasz wiek, stan zdrowia oraz zakres polisy, jaki preferujemy.

Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w  Niemczech

W Niemczech został wprowadzony d 01.01.2009 roku obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia, cudzoziemcy są zobowiązani do uregulowania zaległych składek zgodnie z §193 VVG. konsekwencją braku ubezpieczenia zdrowotne, które na terenie Niemiec jest obowiązkowe jest konieczność opłacania wszelkiego rodzaju wizyt lekarskich, zabiegów, czy nawet dojazdu karetki z własnej kieszeni. A ceny usług medycznych w Niemczech są naprawdę wysokie i idą nawet w tysiące €.

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.