de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/

Ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Jak niedrogo ubezpieczyć auto w Niemczech ? poznaj zasady ubezpieczenia auta w DE

Stoisz przed obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu w Niemczech? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami w tym zakresie.

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,” (tzw. Kfz-Haftpflichtversicherung). OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu i absolutnie konieczne, żeby w ogóle zarejestrować pojazd w niemieckim wydziale komunikacji. Do rejestracji OC będziesz potrzebować dowód potwierdzający ochronę ubezpieczeniową tzw. tymczasową (eVB). Niemieckie OC ma za zadanie chronić nas przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym pojazdom i osobom naszym autem – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych. Jeżeli Twoje OC wygaśnie, (np. w wyniku niepłacenia składek) informacja ta jest niezwłocznie udostępniana niemieckiemu wydziałowi komunikacji w wyniku czego auto zostaje wyrejestrowane a tablice rejestracyjne odebrane. To generuje oczywiście dodatkowe koszty dla posiadacza samochodu - za brak aktualnej polisy grozi wysoki mandat, punkty karne i odholowanie auta na policyjny parking co będzie szczególnie dotkliwe finansowo.

Ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód spowodowanych z własnej winy, uszkodzenia zniszczenia czy utraty pojazdu.

Co ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wpływ na wysokość składki OC ma tzw. klasa SF. SF-Klasse (niem. Schadenfreiheitsklasse) to twoja klasa bezwypadkowej jazdy. Firmy ubezpieczeniowe same ustalają klasę SF czyli tzw. szkodowość. Im wyższa klasa SF, tym tańsze ubezpieczenie, np: osoba bez historii ubezpieczenia i z prawem jazdy poniżej 3 lat otrzyma klasę SF 0 a osoba z bezwypadkową historią ubezpieczenia 12 lat otrzyma klasę SF 12.

Jakie inne czynniki mają jeszcze wpływ na wysokość OC w Niemczech?

AC - do Kfz, czyli ubezpieczenia OC można dobrowolnie dokupić Kaskoversicherung czyli polskie AC - autocasco.

W Niemczech mamy kilka typów ubezpieczenia AC:

Teilkasko (małe autocasco)

Ubezpieczenie AC pokrywa koszty związane z:

Wkład własny w takim ubezpieczeniu wynosi minimum 150 €.

Vollkasko (pełne autocasco)

Obejmuje wszystkie szkody pojazdu, w tym te powstałe z naszej winy oraz z winy osób trzecich. Nowe samochody przez pierwsze dwa lata wyceniane są na podstawie wartości nowej, a po tym okresie na podstawie ich wartości aktualnej.

Wkład własny w takim ubezpieczeniu wynosi od 300 do 500 €.

Okres ważności polisy ubezpieczeniowej dla celów komunikacyjnych

W Niemczech umowa polisy jest zawierana na 12 miesięcy. Większość polis jest ważna do 31 grudnia każdego roku. Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z Twojej strony, przedłuża ją automatycznie na kolejny rok.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.