de
  poczta@eurokv.de
euro-ubezpieczenia.de/

Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech - ważne informacje !

Ważne informacje dla wybierających się do Niemiec - bez względu na charakter i długość pobytu każdy cudzoziemiec, każdy Polak ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni nam dostęp do niemieckiej służby zdrowia i podjęcia leczenia w zakresie określonym umową ubezpieczeniową zawartą z wybraną kasą chorych. Najbardziej istotne w momencie podejmowania decyzji i wyborze ubezpieczenia jest trafny jego dobór do naszej sytuacji oraz oczywiście koszt składek.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi ubezpieczeń zdrowotnych na wyjazd i pobyt w Niemczech !

Kto?

Ubezpieczenie zdrowotne musi posiadać każdy obywatel Unii Europejskiej wjeżdżający do Niemiec. Podstawy prawne ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego uregulowane są w  5 Księdze Kodeksu Socjalnego (Sozialgesetzbuch V) a odnośnie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w ustawie o umowie ubezpieczeniowej (§ 192 do § 208 Versicherungsvertragsgesetz).

Od 1 kwietnia 2007 r. wprowadzony został powszechny obowiązek ubezpieczenia  w systemie ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego a od 1 stycznia 2009 r.  wprowadzony został także powszechny  obowiązek ubezpieczenia w systemie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. § 193 ustawy o umowie ubezpieczeniowej  (Versicherungsvertragsgesetz) stanowi, że każda osoba, która ma miejsce zamieszkania/meldunek/przebywa w Niemczech, musi być ubezpieczona na wypadek choroby w zakładzie ubezpieczeniowym, który dopuszczony  jest w Niemczech do prowadzenia działalności jako ubezpieczyciel. 

Bez względu na rodzaj wyjazdu do Niemiec - zawodowy, naukowy, turystyczny - masz obowiązek mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Jego posiadanie może podlegać kontroli służb niemieckich w tym Zollamt, a jego brak może skutkować w drastycznych sytuacjach nawet wydaleniu do Polski.

Jakie?

EKUZ Obywatele Unii Europejskiej mogą pozostać ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia zdrowotnego swego rodzimego kraju. W przypadku gdy przebywamy w Niemczech w celach turystycznych a okres naszego pobytu nie przekracza trzech miesięcy możemy korzystać z leczenia na terenie Niemiec na podstawie ubezpieczenia w ZUS potwierdzonego kartą EKUZ wydaną na wyjazd przez lokalny oddział narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskanie karty EKUZ jest bezpłatne, należy zadbać o jej wydanie osobiście składając w tym celu stosowny wniosek. Posiadając kartę EKUZ w Niemczech możemy korzystać z niemieckiej opieki zdrowotnej bezpłatnie w takim samym zakresie jak obywatele Niemiec, jednak należy mieć świadomość, że zakres bezpłatnych świadczeń jest bardzo ograniczony i wymaga dodatkowych płatności ze strony pacjenta.

Ubezpieczenie w niemieckiej kasie chorych

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech możesz wykupić w lokalnej kasie chorych, do wyboru masz:

Ubezpieczenie państwowe (GKV)

Ubezpieczenie prywatne (PKV)

Kiedy muszę wykupić ubezpieczenie w Niemczech? 

Każdy Polak przybywający do Niemiec musi legitymować się aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym. To musi być ważne już w momencie wjazdu do Niemiec.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.